2023 ജനുവരി ഒന്ന് മുതല്‍ ബാങ്ക് ലോക്കറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരുന്നു.

2023 ജനുവരി ഒന്ന് മുതല്‍ ബാങ്ക് ലോക്കറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരുന്നു.


ഡൽഹി :  2023 ജനുവരി ഒന്ന് മുതല്‍ ബാങ്ക് ലോക്കറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരുന്നു. ആര്‍ബിഐയുടെ പുതിയ നിയമങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച്‌, ലോക്കറുകളിലെ അക്കൗണ്ട് ഉടമകളുടെ സാധനങ്ങള്‍ക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തില്‍ കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിച്ചാല്‍ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കാന്‍ ബാങ്കിന് ബാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ലൈനില്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ ഡിസംബര്‍ 30-നകം കരാര്‍ ഒപ്പിടണം.

വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ ലഭിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകൂ..

ലോക്കറിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഇതില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കും. ഇത് ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് അല്ലെങ്കില്‍ അക്കൗണ്ട് ഉടമകള്‍ക്ക് അവരുടെ നഷ്ടപരിഹാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്ഥിരമായ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കാന്‍ സഹായിക്കും.