ജിയോയ്ക്ക് ഇനി വേഗത കൂടും: കേരളത്തിൽ 20 മെഗാഹെട്സ് സ്പെക്ട്രം വിന്യസിച്ചു.

ജിയോ കേരളത്തിൽ സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. 

ജിയോയ്ക്ക് ഇനി വേഗത കൂടും:  കേരളത്തിൽ 20 മെഗാഹെട്സ് സ്പെക്ട്രം വിന്യസിച്ചു.


കൊച്ചി: രാജ്യത്തെ മുൻനിര ടെലികോം സേവനദാതാക്കളായ ജിയോ കേരളത്തിൽ സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.  കോവിഡ് വ്യാപനത്തോടെ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് സംസ്ഥാനം കടന്നുപോകുന്നത്.  ഈ സമയങ്ങളിൽ  തടസ്സമില്ലാത്ത  കണക്റ്റിവിറ്റി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ജിയോ കേരളത്തിലുടനീളം മുൻ‌ഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ 20 മെഗാഹെട്സ് സ്പെക്ട്രം വിന്യസിച്ചു.

മാർച്ച് 2021ൽ നടന്ന സ്പെക്ട്രം ലേലത്തിൽ റിലയൻസ് ജിയോ 22 സർക്കിളുകളിലും സ്പെക്ട്രം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവകാശം വിജയകരമായി നേടിയിരുന്നു.  കേരളത്തിൽ 800 MHZ ൽ 10 MHZ;  1800 MHZ ൽ 5 MHZ;  2300MHZൽ 10MHZ വീതം സ്പെക്ട്രം ജിയോ നേടിയിരുന്നു.

ഇപ്പോൾ ഇതാ കേരളത്തിലെ 12000ൽ അധികം ജിയോയുടെ സൈറ്റുകളിൽ ഈ മൂന്ന് സ്പെക്ട്രങ്ങളും മുൻ‌ഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിന്യസിച്ചതായി ജിയോ അറിയിച്ചു.  ഇതോടെ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജിയോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ നെറ്റ്‌വർക്ക് വർധനവിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുകയും നെറ്റ്‌വർക്ക് അനുഭവം 2 മടങ്ങ് മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

നിലവിലുള്ള ലോക്ക്ഡൌൺ സാഹചര്യത്തിൽ ജിയോയുടെ നെറ്റ്‌വർക്ക് വർദ്ധനവ് സമയോചിതമായ നീക്കമാണ്. മഹാമാരിയുടെ വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കാൻ നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്ന ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിനും മുൻനിര പ്രവർത്തകർക്കും മെച്ചപ്പെട്ട കണക്റ്റിവിറ്റി സഹായകരമാകും.

കൂടാതെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും, വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും സുരക്ഷിതമായി അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസമില്ലാതെ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും.

ഇന്ത്യയിൽ 426 ദശലക്ഷം ജിയോ വരിക്കാറുണ്ട്, കേരളത്തിൽ 10.3 ദശലക്ഷവും. കൂടുതൽ 4ജി ടവറുകളുടെ ആവശ്യം വർദ്ധിച്ചതിനാൽ ജിയോ കേരളം 2021ൽ 4ജി നെറ്റ്‌വർക്ക് 15 ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്.  നിലവിൽ ജിയോയ്ക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് 12000ത്തിലധികം 4ജി നെറ്റ്‌വർക്ക് സൈറ്റുകൾ ഉണ്ട്.

മാർച്ചിൽ നടന്ന സ്പെക്ട്രം ലേലത്തിൽ 22 സർക്കിളുകൾക്കായി 488.35MHZ (850MHZ, 1800MHZ, 2300MHZ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു) സ്പെക്ട്രമാണ്‌ റിലയൻസ് ജിയോ 20 വർഷത്തേക്ക് 57,123 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു കരസ്ഥമാക്കിയത്. ഇതോടെ, ജിയോ മൊത്തം സ്പെക്ട്രം 55% വർദ്ധിപ്പിച്ച് 1717MHZ ആയി ഉയർത്തി.  മെച്ചപ്പെടുത്തിയ സ്പെക്ട്രം കാൽപ്പാടുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, ജിയോ നിലവിലുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്കും അടുത്ത 300 ദശലക്ഷം ഉപയോക്താക്കൾക്കും ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനും 5ജി സേവനങ്ങളിലേക്കും മാറുന്ന നെറ്റ്‌വർക്ക് ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ഉപയോഗപ്പെടുത്തും.