ടാറ്റയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകം പ്രതാപ് ബോസ് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞു.

2021-ലെ വേൾഡ് കാർ പേർസൺ ഓഫ് ദി ഇയർ അവാർഡിന് പ്രതാപിനെ പരിഗണിച്ചിരുന്നു.

ടാറ്റയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകം പ്രതാപ് ബോസ് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞു.


ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിന്റെ കാറുകൾക്ക് പുത്തൻ ഭാവങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്ന ഡിസൈൻ വിഭാഗം മേധാവി പ്രതാപ്ബോസ് ടാറ്റയോട് വിടപറഞ്ഞു. ടാറ്റയുടെ ജനപ്രിയ മോഡലുകളായ ഹാരിയർ, നെക്സോൺ, അൽട്രോസ് തുടങ്ങിയ വാഹനങ്ങളുടെ ഡിസൈനിങ്ങ് ഒരുക്കിയ വ്യക്തിയും ടാറ്റയുടെ ഇംപാക്ട് ഡിസൈൻ ഫിലോസഫിയുടെ ശിൽപ്പിയുമായിരുന്നു സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ പ്രതാപ് ബോസ്.

2019-ജനുവരിയിലാണ് പ്രതാപ് ബോസ് ടാറ്റയുടെ ഗ്ലോബൽ ഡിസൈൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി നിയമിതനാകുന്നത്.ഇറ്റലി, പൂനെ, യു.കെ. എന്നിവിടങ്ങളിലെ ടാറ്റയുടെ മൂന്ന് ഡിസൈൻ സെന്ററുകളിൽ പ്രതാപ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2021-ലെ വേൾഡ് കാർ പേർസൺ ഓഫ് ദി ഇയർ അവാർഡിന് പ്രതാപിനെ പരിഗണിച്ചിരുന്നു. മാർട്ടിൻ ഉൽഹാരികാണ് ടാറ്റയുടെ പുതിയ ഡിസൈൻ വിഭാഗം മേധാവി. ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിന്റെ യൂറോപ്യൻ ടെക്നിക്കൽ സെന്റർ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് മാർട്ടിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

2016-ലാണ് മാർട്ടിൻ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത്. യു.കെയിലെ ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിന്റെ മേധാവിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ടാറ്റയുടെ ഇംപാക്ട് 3 ജനറേഷൻ വാഹനങ്ങളുടെ ചുമതല മാർട്ടിനാണ്. ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് സി.ഇ.ഒ, എം.ഡി. ഗുണ്ടർ ബട്ട്ഷെക് ആണ് മാർട്ടിന്റെ പേര് നിർദേശിച്ചത്.