വൈദ്യുതി വിതരണത്തില്‍ തടസ്സമുണ്ടാകില്ല ; രാജ്യത്ത് ധാരാളം കല്‍ക്കരി ലഭ്യം ; കേന്ദ്രം.

വൈദ്യുതി വിതരണത്തില്‍ തടസ്സമുണ്ടാകില്ല ; രാജ്യത്ത് ധാരാളം കല്‍ക്കരി ലഭ്യം ; കേന്ദ്രം.


ന്യൂഡല്‍ഹി: വൈദ്യുത നിലയങ്ങളുടെ ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനായി രാജ്യത്ത് ധാരാളം കല്‍ക്കരി ലഭ്യമാണെന്ന് കല്‍ക്കരി മന്ത്രാലയം ആവര്‍ത്തിച്ച്‌ ഉറപ്പുനല്‍കി. വൈദ്യുതി വിതരണത്തില്‍ തടസ്സമുണ്ടാകുമെന്ന ഭയം പൂര്‍ണ്ണമായും തെറ്റാണ്. വൈദ്യുതി പ്ലാന്റുകള്‍ക്കുള്ള കല്‍ക്കരി സംഭരണം ഏകദേശം 72 ലക്ഷം ടണ്‍ ആണ്, 4 ദിവസത്തെ ആവശ്യത്തിന് ഇത് മതിയാകും, കൂടാതെ കോള്‍ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡിന്റെ ( സി ഐ എല്‍) പക്കല്‍ 400 ലക്ഷം ടണ്ണില്‍ കൂടുതലുണ്ട്. ഇത് വൈദ്യുത നിലയങ്ങളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്- മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

കല്‍ക്കരി കമ്ബനികളില്‍ നിന്നുള്ള വര്‍ധിച്ച വിതരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ വര്‍ഷം (2021 സെപ്റ്റംബര്‍ വരെ) ആഭ്യന്തര കല്‍ക്കരി അധിഷ്ഠിത വൈദ്യുതി ഉല്‍പാദനം ഏകദേശം 24% വര്‍ദ്ധിച്ചു. വൈദ്യുത നിലയങ്ങളിലെ പ്രതിദിന ശരാശരി കല്‍ക്കരി ആവശ്യകത പ്രതിദിനം 18.5 ലക്ഷം ടണ്‍ കല്‍ക്കരിയാണ്, അതേസമയം പ്രതിദിന കല്‍ക്കരി വിതരണം ഏകദേശം 17.5 ലക്ഷം ടണ്‍ ആണ്. കാലവര്‍ഷം നീണ്ടുപോയതിനാല്‍ ഡെസ്പാച്ചുകള്‍ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടു. വൈദ്യുത നിലയങ്ങളില്‍ ലഭ്യമായ കല്‍ക്കരി ഒരു റോളിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ്, ഇത് കല്‍ക്കരി കമ്ബനികളില്‍ നിന്നുള്ള സപ്ലൈകള്‍ പ്രതിദിനം നികത്തുന്നു. അതിനാല്‍, വൈദ്യുത നിലയങ്ങളില്‍ കല്‍ക്കരി സ്റ്റോക്കുകള്‍ കുറയുമെന്ന ഭയം തെറ്റാണ്. വാസ്തവത്തില്‍, ഈ വര്‍ഷം, വിതരണത്തിന് ഇറക്കുമതിക്ക് പകരമായി ആഭ്യന്തര കല്‍ക്കരി ഗണ്യമായ അളവില്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.